GrGenesis: Η "καταλληλότερη" για τη φύλαξη του χώρου σας...

Κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει την φύλαξη οικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργοστασίων, εκθεσιακών χώρων κ.λ.π.. Η ένδυσή μας αποτελείται από γκρι παντελόνι, γκρι πουκάμισο ή φούτερ, γραβάτα με το σήμα της εταιρίας μας, και μαύρο μπουφάν.

Μία ωραία και διακριτική παρουσία χωρίς αισθητικές προκλήσεις και υπερβολές.

Εναλλακτικά  ανάλογα με τις επιθυμίες των κ. πελατών μας, μπορούν οι υπάλληλοι ασφαλείας να είναι με πολιτική περιβολή (κουστούμι-γραβάτα).

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Το προσωπικό μας έχει επιλεγεί με τα αυστηρότερα κριτήρια έτσι ώστε να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
   
  1. Ήθος
  2. Εμφάνιση
  3. Παράσταση
  4. Προϋπηρεσία
  5. Οικογενειακή κατάσταση
  6. Σχέσεις συγγένειας με Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς κλπ
  7. Συστάσεις
  8. Γνώση του αντικειμένου
  9. Γενική και ευρύτερη μόρφωση
    
 • Η αξιολόγηση του εκάστοτε υπαλλήλου ασφαλείας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, γίνεται από έμπειρους συνεργάτες μας οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και γνώση προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα προσόντα που εκτιμήθηκαν εξ΄ αρχής ανταποκρίνονται και στην πράξη.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο κυριότερος ίσως παράγοντας για την επιτυχία του αναληφθέντος έργου, αφού μόνο και μόνο τότε ο υπάλληλος ασφαλείας θα αντιμετωπίσει ένα περιστατικό με επάρκεια εάν το έχει διδαχτεί ως σενάριο, με τις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις.
 1. Εκπαίδευση στα συμβατικά καθήκοντα
 2. Αντιμετώπιση φραστικών επεισοδίων από πολίτες
 3. Αντιμετώπιση δια χειρός επίθεση ατόμων τα οποία βρίσκονται:
 • Υπό την επήρεια μέθης
 • Υπό την επήρεια ουσιών
 • Σε  κάποιο στερητικό σύνδρομο
 • Σε άτομα με ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές
 1. Αντιμετώπιση δια αντικειμένου επίθεση
 2. Περίπτωση σεισμού εκκένωση διασφάλιση
 3. Περίπτωση φωτιάς
 4. Περίπτωση πλημμύρας
 5. Περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών ή άλλων απειλών
 6. Πρώτες βοήθειες
 7. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 • Ως τόπο εκπαίδευσης του προσωπικού επιλέγουμε:
  1. Τα σεμινάρια θεωρίας που γίνονται σε ειδικούς χώρους διδασκαλίας
  2. Τα πρακτικά σεμινάρια τα οποία ενεργούνται στον φυσικό χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας.
 • Ως τρόπο εκπαίδευσης ακολουθούμε την σχετική βιβλιογραφία περί ασφάλειας, την προβολή video και την επιτόπου αναπαράσταση των περιστατικών.
 • Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εμπλεκόμενοι απαντούν σε ερωτηματολόγιο και διατυπώνουν τις απόψεις τους και τις επιλογές που θα επέλεγαν κατά την κρίση τους.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 • Κατά την κρίση της εταιρίας γίνεται ο καταμερισμός των δυνάμεων έτσι ώστε να τοποθετεί τον καταλληλότερο κατά την περίσταση υπάλληλο ασφαλείας, με αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης φύλαξης αλλά και τις δυνατότητες και προσαρμοστικότητα του εκάστοτε υπαλλήλου. Είμαστε υποχρεωμένοι να αφουγκραζόμαστε τις σκέψεις και τις προτάσεις των υπαλλήλων μας για το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

 • Η πρόληψη έκνομων ενεργειών και αδικημάτων είναι αυτό που προέχει, διότι όταν περάσουμε στο στάδιο της καταστολής οι διαστάσεις και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες
 • Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη των αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στους χώρους των καταστημάτων. Για την περίπτωση αυτή πρέπει μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν τις διατάξεις που διέπουν προσωπικά δεδομένα κλπ να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να δίνουμε ένα αίσθημα ασφάλειας στην Διοίκηση στο προσωπικό ,καθώς και στους κ.κ. πελάτες και  επισκέπτες , ενώ παράλληλα θα περνάμε το μήνυμα σε επίδοξους παρανομούντες κλπ.
 1. Έλεγχος εισερχομένων
 2. Έλεγχος εξερχόμενων
 3. Προορισμός τους
 4. Συνεχείς κινητικότητα και παρουσία των υπαλλήλων ασφαλείας
 5. Ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου όπως κάμερες κλπ
 6. Εκτέλεση των οδηγιών της διοικήσεως

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η αντιμετώπιση των περιστατικών γίνεται σε πρώτη φάση και λόγω της αμεσότητάς του σε επίπεδο υπαλλήλου ασφαλείας.

 1. Αντιμετώπιση από υπάλληλο ασφαλείας τότε  θεωρούμαι ότι το περιστατικό είναι λήξαν.
 2. Μη αντιμετώπιση από υπάλληλο ασφαλείας τότε αναλαμβάνει ο εντεταλμένος υπάλληλος της εταιρίας μας που έχει οριστεί ως προϊστάμενος για την συγκεκριμένη φύλαξη για την επίλυση του προβλήματος. Σε επιτυχή έκβαση τότε το συμβάν παύει να υφίσταται.
 3. Σε μη επίλυσή του τότε αναλαμβάνει υπεύθυνος της εταιρίας μας ο οποίος θα προσέλθει το συντομότερο δυνατόν αφού κατά την μετάβασή του έχει ενημερώσει και τις αρμόδιες αρχές που μπορούν να επιληφθούν στο συγκεκριμένο συμβάν.

Σε κάθε περίπτωση θα γίνει σχετική εγγραφή συμβάντος και θα ενημερωθεί προφορικώς και εγγράφως η διοίκηση της εταιρίας σας

ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • Μέσα στα πλαίσια της γνώσης και της εμπειρίας που διαθέτουμε προσπαθούμε κατ΄ επανάληψιν να προβλέψουμε όλα τα πιθανά προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, και να έχουμε έτοιμες λύσεις και εναλλακτικά σενάρια για την επίλυσή τους.
 • Σε περιπτώσεις που προκύπτουν εκ της γενέσεως  χωρίς να έχει καταγραφεί στα αρχεία μας και γενικότερα στην  ευρύτερη ιστορία του χώρου μας, τότε το καταγράφουμε, αξιολογούμε τις παραμέτρους που το διέπουν και ενημερώνουμε σε προκαθορισμένο σεμινάριο το σύνολο του προσωπικού μας έτσι ώστε να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση.
 • Η αντιμετώπιση όλων των συμβάντων γίνεται αφού διασφαλιστούν τα δικαιώματα περί ζωής και ιδιοκτησίας.

          Είναι επιτακτική ανάγκη, ως πρώτη προτεραιότητα ο ανθρώπινος παράγοντας.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

 • Πρωτοποριακά εφαρμόσαμε τον αυτοέλεγχο των κ.κ. υπαλλήλων ασφαλείας μας. Κατά την αλλαγή της βάρδιας σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των υπαλλήλων, εάν ο υπάλληλος που προσήλθε για υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος,  περιποιημένος, καθαρός,  και νηφάλιος. Στην περίπτωση που ο αποχωρήσαντας υπάλληλος ολοκληρώσει την αντικατάσταση και δεν προβεί στην ενημέρωση των αρμοδίων, τότε θεωρείται ότι δεν προασπίζει και διαφυλάττει τα συμφέροντα του εντολέα  και της εταιρίας μας,  με ότι συνέπειες απορρέει από αυτό.

ΦΟΡΗΤΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής φωτεινότητας και αντοχής.
 • Αλεξίσφαιρο γιλέκο όπου πέραν της προβλεπόμενης προστασίας από πυροβόλο όπλο παρέχει και προστασία από μαχαίρι και θραύσματα εκρήξεως.
 • Αδιάβροχο ή ομπρέλα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του υπαλλήλου ασφαλείας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Σφυρίχτρα εντοπισμού θέσεως

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Κράνος αλεξίσφαιρο.
 • Ασπίδα επιπέδου διαμετρήματος ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Υπάλληλοι φύλαξης με συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων αναλαμβάνουν να περιπολούν τις νυχτερινές ώρες στους φυλασσόμενους στόχους.

 1. Περιπολία σε άτακτα χρονικά διαστήματα (έτσι ώστε να μην  μπορούν να προβλεφθούν οι κινήσεις τους από επίδοξους κλέφτες)
 2. Περιπολία  με  χρονικά διαστήματα παραμονής στους φυλασσόμενους στόχους ανά 15, 30, 45 και 60 λεπτά της ώρας.

   Υποχρεωτικός εξοπλισμός αυτοκίνητο τύπου τζιπ ή μοτοσικλέτα με διακριτικά της εταιρίας, ασύρματος UHF κινητό τηλέφωνο, φακός επαναφορτιζόμενος.

Τα οχήματά μας διαθέτουν τέσσερις εγκατεστημένες κάμερες και VIDEO και εγγράφουν όλη την διάρκεια της περιπολίας και των ελέγχων, το αποτέλεσμα δε αυτών, το παραλαμβάνουν σε DVD οι κ.κ. Πελάτες μας κάθε ημερολογιακή εβδομάδα.

ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

 • Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από περιπολίες οι οποίες επανδρώνονται από υπαλλήλους ασφαλείας οι οποίοι δεν έχουν εργασιακή σχέση μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται κρούσματα ανοχής στις εργασιακές τους υποχρεώσεις.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα  χωρίς την παραμικρή ενημέρωση στελέχη της εταιρίας μας πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ελέγχοντας ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα των εποπτών.

Απίστευτο βίντεο: Δείτε πως ο ληστής γίνεται... καπνός!

Ο επίδοξος ληστής εισβάλλει στα γραφεία που θέλει να διαρρήξει, αλλά βρίσκεται προ εκπλήξεως, μάλλον δυσάρεστης!

Το επαναστατικό σύστημα "εξολόθρευσης" ληστών, διαρρηκτών και λοιπών κακοποιών "στοιχείων" αναμένεται να κάνει θραύση και να "σώσει" οικογένειες, αλλά και περιουσίες!

Share |