Χωρίς δελτία ειδήσεων και εκπομπές

Νέα 24ωρη απεργία κάνουν οι τεχνικοί, που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας, από ώρα 06.00 π.μ. της Τετάρτης 2 Μαΐου έως ώρα 06.00 π.μ. της Πέμπτης 3 Μαΐου 2012. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, μέλη μας και μη, να μετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία. Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας και την αξιοπρέπειά μας.

Προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των επιχειρήσεων για την πρόληψη καταστροφών κατά την διάρκεια της απεργίας ορίζεται ένα συνεργείο την ημέρα, 1 μοντέρ την ημέρα, 1 άτομο ανά βάρδια στη ροή και 1 άτομο ανά βάρδια στο master control. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ενδεχόμενο που δοθεί, αυτό θα αναφέρεται ρητά.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υπογραφή Σ Σ Ε

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012

Στο ΑΙΘΡΙΟ του τ/σ ALTER

ΩΡΑ 15:00

Share |