Τι κάνουν και οι πολιτικοί για να βγάλουν το...ψωμί τους!

Παραπάνω Εικόνες

"Μάθε τέχνη και άστην κι αν πεινάσεις πιάστην", λέει ο λαός, αλλά πολιτικός και να πεινάσει λίγο δύσκολο το βλέπω. Το θέμα μας, ωστόσο, λειτουργεί λίγο σατυρικά και λίγο προφητικά, παρουσιάζοντάς σας εναλλακτικά επαγγέλματα που θα μπορούσαν να κάνουν οι εθνοπατέρες μας αν δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα....

Δείτε το πρώτο μέρος και έπεται συνέχεια....

Share |