"Στέγνωσαν" από ρευστό 9 στις 10 επιχειρήσεις...

Έντονο πρόβλημα ρευστότητας αντιµετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Σύµφωνα µε την έρευνα, στην οποία συµµετείχαν 523 µέλη του ΕΒΕΑ, το 86% των επιχειρήσεων στη χώρα µας δηλώνει ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, ενώ µόλις το 14% σηµειώνει πως οι ταµειακές του ροές είναι οµαλές.

Αδιέξοδο Επιπλέον, σχεδόν εννιά στους δέκα ερωτηθέντες (89%) διαπιστώνει δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότηση, ενδεικτικό των συνθηκών ασφυξίας στην οποία βρίσκεται η αγορά. Το πρόβληµα ρευστότητας φαίνεται ότι ανακυκλώνεται, καθώς 9 στις 10 επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην αποπληρωµή οφειλών από πελάτες προς την επιχείρηση.

Ουσιαστικά, δηλαδή, οι πελάτες και προµηθευτές των µικροµεσαίων καθυστερούν τις πληρωµές τους, δίνοντας την εικόνα του συνολικού αδιεξόδου στην αγορά. Με βάση την ίδια έρευνα, το 93% των ερωτηθέντων τονίζει ότι υπάρχει πτώση στον κύκλο εργασιών στις επιχειρήσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης, ενώ µόνο το 7% υποστηρίζει το αντίθετο.

Την ίδια ώρα, το 82% των µικροµεσαίων διαπιστώνει δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην ένταξη σε κοινοτικά ή ειδικά προγράµµατα, κάτι που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε αυτή την αρνητική εικόνα, που διαµορφώνεται γύρω από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σηµαντικό ρόλο παίζει η αδυναµία των τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Σύµφωνα, µάλιστα, µε στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, από την αρχή του έτους το ποσοστό µείωσης των συνολικών αποταµιεύσεων έχει ξεπεράσει το 5%, προσεγγίζοντας σε απόλυτα µεγέθη τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποσύρθηκαν από το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα είτε διότι πολλοί µεγαλοκαταθέτες στράφηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού είτε γιατί αναλώνουν αποταµιεύσεις προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες της καθηµερινότητας.

Ολα αυτά, σε συνδυασµό µε την ύφεση που πλήττει την αγορά, φαίνεται πως έχουν φέρει σε αδιέξοδο την πλειονότητα των επιχειρηµατιών και παράλληλα δείχνουν την αδυναµία του οικονοµικού συστήµατος στη χώρα µας. «Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται στη συντριπτική πλειοψηφία οι επιχειρήσεις. Επιπτώσεις Σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα, βέβαια, εκτός της ύφεσης που πλήττει την αγορά, σηµαντικό ρόλο παίζει και η αδυναµία των επιχειρήσεων να χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες αλλά και να επωφεληθούν από τα κοινοτικά προγράµµατα» τονίζει ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας, Κωσταντίνος Μίχαλος και συµπληρώνει πως «το τραπεζικό µας σύστηµα είναι αποκλεισµένο από τις διεθνείς αγορές χρήµατος και για αυτό το λόγο αδυνατεί σήµερα να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αναφορικά µε το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, ο κ. Μίχαλος υπογραµµίζει ότι «συνεχίζει να κινείται προς λάθος κατεύθυνση, καθώς η πολιτική που εφαρµόζει περιορίζεται µόνο στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των δανειστών µας, αγνοώντας τα µεγάλα προβλήµατα της αγοράς αλλά και γενικότερα της κοινωνίας». Σηµειώνεται ότι τα «φέσια» στην αγορά από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγές ξεπέρασαν το 1 δισεκατοµµύριο στο τέλος Ιουλίου, ποσό µειωµένο αισθητά σε σχέση µε πέρυσι, που είχε διαµορφωθεί στα 2,1 δισ. αλλά και πάλι ενδεικτικό της οικονοµικής ασφυξίας των επιχειρήσεων. «Η πτώση του τουριστικού συναλλάγµατος, των ξένων επενδύσεων και του τζίρου των καταστηµάτων δείχνει ότι η ύφεση θα γίνει πιο βαθιά και θα είναι, δυστυχώς, παρατεταµένη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., κ. Π. Παναγιωτόπουλος.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Τοµέα Οικονοµίας, κ. Χρ. Σταϊκούρας, τόνισε ότι το οικονοµικό επιτελείο διαρκώς αυτοδιαψεύδεται σε ό,τι αφορά στην υστέρηση των δηµοσίων εσόδων.

Ρεπορτάζ : Γιάννης Μπελεγρίνης
(από τον Ελεύθερο Τύπο)

Share |