Σημαντική συνεργασία για να μη φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό! (Video)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Ιατρούς, Γυναικολόγους, Βιολόγους, Μαίες, αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ) και στόχος του είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πτυχιούχοι ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών να γίνουν κοινωνοί των αρχών και των μεθόδων διερεύνησης και αντιμετώπισης των υπογόνιμων ζευγαριών.

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαι- δευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνδυάζοντας την εξ απο- στάσεως εκπαίδευση με τη δια ζώσης πρακτική άσκηση σε χώρους της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Η διάρκειά του Προγράμματος είναι 9 μήνες και η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Δείτε το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1...

Share |