Ρομποτική Χειρουργική: Μύθοι και αλήθειες

Πρόκειται για μία νέα, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, αντίστοιχη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Όπως και στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική, η κοιλιά γεμίζεται με αδρανές αέριο (CO2), ώστε να φουσκώσει, να απωθηθούν τα κοιλιακά σπλάγχνα και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για εργασία. Κατόπιν, η χειρουργική ομάδα οδηγεί το χειρουργικό ρομπότ (patient site cart) δίπλα στον ασθενή και εισάγει τη ρομποτική κάμερα και τα ρομποτικά εργαλεία μέσα στην κοιλότητα της κοιλιάς μέσω μικρών οπών. Η βασική διαφορά είναι ότι τα ρομποτικά εργαλεία (τα οποία μοιάζουν αρκετά με τα λαπαροσκοπικά) είναι προσαρμοσμένα στους ειδικούς ρομποτικούς βραχίονες, τους οποίους χειρίζεται ο χειρουργός από τη χειρουργική κονσόλα (surgeonʼs console). Έτσι, η λεπτότητα των χειρισμών και η ακρίβεια εξασφαλίζεται από το ρομποτικό σύστημα.

Στη Ρομποτική Χειρουργική, σε αντίθεση με ότι πιστεύει το ευρύ κοινό δεν χειρουργεί το ρομπότ. Το ρομποτικό σύστημα Da VinciTMαποτελεί ένα χειρουργικό εργαλείο στα χέρια του εξειδικευμένου χειρουργού, το οποίο ποτέ δεν λειτουργεί αυτόνομα. Ο χειρουργός χειρίζεται το ρομπότ, εκμεταλλευόμενος τις πολλές τεχνικές δυνατότητές του.
 
·         Ποιές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη Ρομποτική Μέθοδο;
Όπως προαναφέρθηκε, η Ρομποτική Χειρουργική είναι μία μετεξέλιξη της κλασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, στην οποία οι κλασικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με τις ίδιες χειρουργικές αρχές, αλλά με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος. Συνεπώς, όλες οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά, μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τη ρομποτική μέθοδο. Παραδείγματα αποτελούν οι χολοκυστεκτομές, σκωληκοειδεκτομές, επεμβάσεις στομάχου, παχέος εντέρου, διαφραγματοκήλες, επινεφριδεκτομές, νεφρεκτομές, προστατεκτομές, γυναικολογικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παχυσαρκίας.
 
·         Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής;
Η Ρομποτική Χειρουργική, ως μία μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, εξακολουθεί να έχει τα πλεονεκτήματα του μειωμένου μετεγχειρητικού πόνου, της γρήγορης κινητοποίησης και επανένταξης στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ακόμα πιο ενισχυμένα σε σχέση με αυτά της κλασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, καθώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του ρομποτικού συστήματος είναι:
1.    Τρισδιάστατη απεικόνιση για τον χειρουργό
2.    Σταθερός χειρισμός της ρομποτικής κάμερας, και συνεπώς σταθερό οπτικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται στον απόλυτο έλεγχο του χειρουργού
3.    Πολύ-αρθρωτά εργαλεία που προσομοιάζουν τις κινήσεις του ανθρώπινου χεριού
4.    Εξάλειψη του φυσικού τρόμου των χεριών, αφού τα εργαλεία βρίσκονται προσαρμοσμένα πάνω στους ρομποτικούς βραχίονες.
5.    Ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση και σταθεροποίηση της εικόνας του χειρουργικού πεδίου.
6.    Απόλυτα εργονομική θέση του χειρουργού, η οποία μειώνει την κόπωση, κυρίως σε μεγάλες επεμβάσεις.
 
Ως συνέπεια των παραπάνω πλεονεκτημάτων, η ρομποτική μέθοδος πολλαπλασιάζει την δεξιοτεχνία, την λεπτότητα και την ακρίβεια των χειρισμών του χειρουργού. Έτσι, ενώ το χειρουργείο γίνεται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, μέσα από μικρές τομές, οι συνθήκες του χειρουργείου μοιάζουν με αυτές της ανοικτής χειρουργικής (τρισδιάστατη όραση, λεπτότεροι χειρισμοί), κάνοντας τις επεμβάσεις ακόμα πιο ακριβείς, πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και ακόμα λιγότερο επεμβατικές για τον ασθενή.
 

Δεν είναι τυχαίο ότι επεμβάσεις στις οποίες πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια αίματος και να αποφευχθεί η κάκωση σημαντικών νεύρων, πλέον γίνονται όλο και περισσότερο με τη ρομποτική μέθοδο.

Σπύρος Χ. Ανδρικόπουλος, Χειρουργός
Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική
Χειρουργική Παχέος Εντέρου & Ορθού
ειρουργική Ογκολογία

St. James University Hospital, Leeds, UK.
"John Golligher" Colorectal Unit, The General Infirmary, Leeds, UK.
"Λευκός Σταυρός Αθηνών"

website:www.s-andrikopoulos.gr
email:[email protected]

Share |