Προσφεύγει στο άρθρο 99 η Ελευθεροτυπία!

Αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, κατέθεσε η ιδιοκτησία της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», Χ.Κ. Τεγόπουλος. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι της εφημερίδας έχουν κηρύξει 48ωρη απεργία για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι δημοσιογράφοι και τεχνικοί παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Αύγουστο.

Share |