Οι οικογένειες της μεγάλης Ελλάδας: Το βιβλίο του Γιάννη Παπαγιάννη!

Μεγάλη εκδοτική προσπάθεια με την υπογραφή του Γιάννη Παπαγιάννη. Καταγράφει τα ονόματα των Ελλήνων στη Μεγάλη Ελλάδα το 1921. Παρουσιάζει τις ρίζες των προγόνων μας στην Ελλάδα του 1921 και δείχνει σημεία από το γενεαλογικό δένδρο της Μεγάλης Πατρίδας. Από την Αθήνα και τον Πειραιά Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία μέχρι Θράκη Βόρειο Ήπειρο Κρήτη και Αίγυπτο και περιοχές της Ευρώπης. Η περίοδος είναι σημαδιακή και ήταν ακριβώς πριν την καταστροφή της Σμύρνης. Για την οποία Σμύρνη, θα υπάρξουν ρίγη συγκίνησης όταν οι απόγονοι βρουν ονόματα των δικών τους ανθρώπων τις δραστηριότητες των και άλλες λεπτομέρειες ...
Έκδοση ISTOPRESS www.istopress.gr τηλ: 210 6998553 fax: 210 8226496

Share |