Ο "σωτήριος νόμος 3869" για υπερχρεωμένα νοικοκυριά! Μάθετε τα πάντα...

Ο γνωστός οικονομολόγος Κώστας Κωνσταντινίδης σας συμβουλεύει πως να γλιτώσετε την περιουσία και το νοικυριό σας από τα χρέη, κάνοντας χρήση του ευεργετικού νόμου 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!

 Παρά τις μέχρι τώρα αναφορές για ρύθμιση με κούρεμα ( haircut) των οφειλών των δανειοληπτών θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους οφειλέτες που είναι ενήμεροι και θα ισχύσει το κούρεμα και αυτούς οι οποίοι έχουν αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους .

Έτσι από την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, άρχισε η εφαρμογή του νόμου 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για το νόμο, ο οποίος ενδυναμωμένος μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος.

O νόμος επιδιώκει να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μπορούν να ρυθμίσουν της οφειλή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους εφόσον εξυπηρετούν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους ένα μέρος αυτών που καθορίζεται από το Δικαστήριο.

 Τηλεφωνήστε ΤΩΡΑ στον ειδικό: 2118503001

Κατά το διάστημα εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας, εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο ή σε περίπτωση εξωδίκου συμβιβασμού που θα έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές, θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του.

Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Ο νόμος 3869/10 αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές ακόμα και τα προσωπικά ιδιωτικά χρέη, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκαν με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μία φορά στη ζωή του. Εάν ο οφειλέτης δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλλει κανένα ποσόν ή μπορεί να καταβάλει ελάχιστα για την εξόφληση των χρεών τότε το δικαστήριο ορίζει ένα πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές.

Μπορεί όμως ακόμη να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση καταβολής ενός ποσού , ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα. Το Δικαστήριο επανεξετάζει στις περιπτώσεις αυτές μετά από 6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείτε από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν τα χρέη προς τους πιστωτές.

Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέση και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κυρία κατοικία του ασχέτως αν την ενοικιάζει ή στεγάζετε ο ίδιος, εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας ( βλ. άρθρο 21 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010), προσαυξημένο κατά 50%. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση του χρέους που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση του χρέους ο οφειλέτης ( εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων) προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός του ακινήτου ) ενώ ταυτόχρονα επανέρχονται οι αρχικές οφειλές αφαιρουμένων των καταβληθέντων. Η απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών επέρχεται εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις της ρύθμισης.

Η αίτηση ρύθμισης καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μέχρι τρία χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη. Οι εγγυητές πρέπει και οι ίδιοι να έχουν μόνιμη αποδεδειγμένη ανικανότατα εξόφλησης οφειλών και να κάνουν αίτηση και ίδιοι. Οι εγγυητές εμπορικών χρεών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ( όπως λ.χ. συμβαίνει με τους μετόχους μίας ΑΕ ή ΕΠΕ ) αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι.

Share |