«Μαζεμένες» οι πληρωμές των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση για να μην χαθεί η μάχη της δόσης των 800 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου σε ιδιώτες, αφού  αποτελεί προαπαιτούμενο του ESM και κυβερνητική δέσμευση. 

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους έχουν γίνει πληρωμές ύψους 894,2 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα καθώς και για την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Σχετικά με τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν στους φορείς του δημοσίου και τις πληρωμές που πραγματοποίησαν για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα καθώς και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πιστώσεις που διατέθηκαν προς τους φορείς για εξόφληση υποχρεώσεων προς τους ιδιώτες ανήλθαν έως τον Αύγουστο στο ποσό των 424,7 εκατ ευρώ ενώ εξοφλήθηκαν συνολικά υποχρεώσεις ύψους 513 εκατ ευρώ. Τον Αύγουστο διατέθηκαν πιστώσεις προς τους φορείς 32,2 εκατ ευρώ ενώ οι πληρωμές τους ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ.

Για εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο είχαν διατεθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 145 εκατ. ευρώ ενώ οι τελικές πληρωμές (επιστροφές) ανήλθαν σε 108,3 εκατ. ευρώ. Τον Αύγουστο οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι χρηματοδοτήσεις προς το ασφαλιστικό σύστημα από την αρχή του έτους έως και τον Αύγουστο ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελικές πληρωμές διαμορφώθηκαν σε 272,9 εκατ. ευρώ.

Στελέχη από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστήριζαν πάντως  πως ο στόχος της επιστροφής ληξιπρόθεσμων έχει επιτευχθεί (για να πάρουμε τα 800 εκατ. θα πρέπει να εμφανίσουμε επιστροφή 1,2 δισ ευρώ από τον Ιούλιο και μετά) ωστόσο παραδέχονται ότι για να κλείσει η εκκρεμότητα με τους Θεσμούς πρέπει και οι φορείς του δημοσίου μεταξύ των οποίων και ο ΕΦΚΑ να συλλέξουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις πραγματικές οφειλές. 

Σημειώνεται ωστόσο όπως υποστηρίζει το ΓΛΚ ότι το Σεπτέμβριο σημειώθηκε επιτάχυνση της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ως προυπόθεση για την αποδέσμευση ως το τέλος Οκτωβρίου της υποδόσης των 800 εκατ ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.

Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το Σεπτέμβριο προχώρησε σε επιστροφές φόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ εντείνονται και οι ρυθμοί καταβολής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα που έθεσε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Share |