Καλοήθεις παθήσεις των μαστών! (Μέρος 4ο)

Παθήσεις των μαστών, όπως ογκίδια, πόνος ή ευαισθησία των μαστών, έκκριμα από τη θηλή ή εισολκή της θηλής, φλεγμονές και αλλοιώσεις του δέρματος των μαστών, είναι ιδιαίτερα συχνά προβλήματα σε όλες τις ηλικίες γυναικών. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα προκαλούν αναστάτωση και ανησυχία στις γυναίκες παρά το γεγονός ότι συνήθως (αλλά όχι πάντα) δεν σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού.

Κάθε γυναίκα, μετά από την εφηβεία, είναι καλό να επισκέπτεται μία φορά το χρόνο το χειρουργό που εξειδικεύεται σε αυτές τις παθήσεις και που είναι σε θέση να την κατευθύνει και να λύσει τις απορίες της σχετικά με τα συνήθη αυτά προβλήματα. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο, κάθε γυναίκα να αυτοεξετάζει τακτικά τους μαστούς της, ώστε όταν διαπιστώσει κάποια αλλαγή που την ανησυχεί να επικοινωνεί με τον ειδικό και να κατευθύνεται σωστά.

Για οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία μπείτε στο: www.lefkos-therapeftiko.gr

 

Φλεγμονές των μαστών

Μαστίτιδα
Η φλεγμονή του μαστού περιγράφεται με τον γενικό όρο «μαστίτιδα». Υπάρχουν αρκετές υποκατηγορίες μαστίτιδας και η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού.

Η πλέον συχνή μορφή μαστίτιδας είναι η μαστίτιδα της γαλακτοφορίας. Συμβαίνει στις γυναίκες που θηλάζουν και οφείλεται στην απόφραξη κάποιων πόρων που οδηγεί στη συσσώρευση του μητρικού γάλακτος στο μαστό. Το συσσωρευμένο γάλα σχηματίζει κύστεις και εξογκώματα που δημιουργούν πίεση και πόνο στο μαστό. Ακολουθεί η ανάπτυξη μικροβίων που επιβαρύνει τα συμπτώματα. Η βασική θεραπεία είναι η παροχέτευση του συσσωρευμένου γάλακτος από το μαστό, κάτι που γίνεται με μασάζ στο μαστό ή χρήση των ειδικών αντλιών του εμπορίου που αδειάζουν το γάλα. Παράλληλα με την παροχέτευση του γάλακτος από το μαστό, πρέπει να χορηγηθούν και αντιβιοτικά. (βλ. περισσότερες πληροφορίες)

Αρκετά συχνές είναι και οι φλεγμονές των μαστών σε καπνίστριες ή σε γυναίκες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Φαίνεται ότι οι βλαπτικές ουσίες που περιέχει ο καπνός προκαλούν αλλοιώσεις των πόρων του αδένα, νέκρωση του ιστού, απόφραξη των πόρων και φλεγμονή. Και σε αυτή την περίπτωση, η θεραπεία γίνεται με χορήγηση αντιβιοτικών, ενώ συνιστάται και η διακοπή του καπνίσματος στις καπνίστριες. Στις γυναίκες με διαβήτη απαιτείται πολύ καλός έλεγχος του σακχάρου του αίματος.

Κάθε γυναίκα με φλεγμονή στο μαστό θα πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό της, ώστε να λαμβάνει έγκαιρα τη σωστή θεραπευτική αγωγή. Όπως

προαναφέρθηκε, οι περισσότερες φλεγμονές του μαστού δε σχετίζονται με κακοήθεια. Παρόλα αυτά, μόλις η φλεγμονή υποχωρήσει, θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του μαστού (και με μαστογραφία, αναλόγως της ηλικίας της γυναίκας), ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού (βλ. περισσότερες πληροφορίες). Οι φλεγμονές που δεν ανταποκρίνονται στην αντιβιοτική αγωγή πρέπει επίσης να διερευνώνται με περεταίρω εξετάσεις.

Απόστημα Μαστού
Το απόστημα του μαστού είναι ουσιαστικά η συλλογή πύου σε κάποιο σημείο του μαστού. Δημιουργείται για τους ίδιους λόγους που δημιουργείται η μαστίτιδα και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Στην περίπτωση αποστήματος είναι απαραίτητη η παροχέτευση του πύου, η οποία γίνεται κατά προτίμηση με παρακέντηση με βελόνα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Εάν αυτή η μέθοδος αποτύχει, το επόμενο βήμα είναι η χειρουργική παροχέτευση. Παράλληλα με την παροχέτευση του πύου, απαιτείται και χορήγηση αντιβιοτικών.

Και για το απόστημα του μαστού ισχύει ότι και για την μαστίτιδα. Παρόλο που οι περισσότερες περιπτώσεις δεν σχετίζονται με κακοήθεια, είναι σκόπιμο να ακολουθεί περεταίρω διερεύνηση, μόλις υποχωρήσει η φλεγμονή.

Σπύρος Χ. Ανδρικόπουλος, Χειρουργός
Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική
Χειρουργική Παχέος Εντέρου & Ορθού
Χειρουργική Ογκολογία-Παθήσεις μαστών

St. James University Hospital, Leeds, UK.
"John Golligher" Colorectal Unit, The General Infirmary, Leeds, UK.
"Λευκός Σταυρός Αθηνών"

website:www.s-andrikopoulos.gr
email:[email protected]

Share |