ΙΣΑ: Επανέρχεται στο καίριο ζήτημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ.38358/25.06.2013 επιστολής μας, επαναφέρουμε την πρότασή μας για την αποδοχή από τις υπηρεσίες της προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης από τους ιατρούς, αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σας είναι ήδη γνωστό το πολύ κρίσιμο ζήτημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιατρούς. Είναι επιτακτική ανάγκη να επισπευθούν οι διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί η αποπληρωμή. Όπως σας είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μας η διαδικασία προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ιατρούς, δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας αποπληρωμής και φυσικά της δημιουργίας μιας ατέρμονης γραφειοκρατίας.

Για τους λόγους αυτούς επανερχόμεθα στην πρόταση μας της υποβολής από τους ιατρούς που δεν απασχολούν προσωπικό μιας υπεύθυνης δήλωσης που να αναφέρει ότι δεν απασχολούν προσωπικό για να μην υπάρχει μια ακόμη γραφειοκρατική διαδικασία που παρακωλύει την αποπληρωμή των οφειλομένων και προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.

Share |