ΙΣΑ: Άμεση στελέχωση της περιφερειακής υπηρεσίας Κέντρου Αθηνών

Ο ΙΣΑ έχει τονίσει τόσο σε σειρά επιστολών που σας έχει αποστείλει, όσο και στην κατ΄ ίδιαν συνάντηση που είχαμε μαζί σας, την επιτακτική ανάγκη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας. Ειδικότερα έχουμε ενημερωθεί ότι υφίσταται μεγάλη καθυστέρηση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή των δεδουλευμένων, στην πρώην ΥΠΑΔ Αχαρνών, στην οποία σημειωτέον υπάγεται πάνω από το 50% των γιατρών – μελών μας, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για μια ακόμη φορά σας τονίζουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την άμεση στελέχωση της συγκεκριμένης ΥΠΑΔ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να πληρωθούν επιτέλους οι γιατροί τα δεδουλευμένα τους.

Επ’ αφορμή των ανωτέρω, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης και κατά συνέπεια αποπληρωμής όλων των παρόχων Υγείας, θα θέλαμε να σας προτείνουμε να προβαίνει άμεσα ο ΕΟΠΥΥ σε ενημέρωση του ΙΣΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενδεχομένως και άλλου μέσου), όταν θα δίδεται εντολή για οριστικοποίηση των δαπανών των ιατρών, εργαστηρίων και πολυϊατρείων, και εν συνεχεία ο ΙΣΑ θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τα εκάστοτε κάθε φορά μέλη του ώστε να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή τους. Πιστεύουμε ότι με αυτήν την πρόταση θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η διαδικασία αποπληρωμής των ιατρών.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο ΙΣΑ θα είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξης και διευκόλυνσης των Ιατρών.

Share |