Ημερίδα με θέμα την κρίση στη Θεσσαλονίκη! Δηλώστε -δωρεάν- συμμετοχή...

Ο οικονομολόγος Κώστας Κωνσταντινίδης διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα την πρακτική αντιμετώπιση της κρίσης για επιχειρήσεις και ιδιώτες, αλλά και το πως θα εκμεταλλευτούμε τις - όποιες - ευκαιρίες παρουσιάζει η αγορά!

Τα θέματα που καλύπτονται στην Ημερίδα είναι τα ακόλουθα:

  1. Σύντομη αναδρομή της τρέχουσας Οικονομικής κρίσης
  2. Καινοτομία (Επιχειρηματικότητα) – Ανταγωνιστικότητα – Εξωστρέφεια (Διεθνοποίηση)
  3. Κίνδυνος μη αποτελεσματικής λειτουργίας και Συστηματικός κίνδυνος ή κίνδυνος αγοράς
  4. Ενδείξεις, αξιολόγηση, διάγνωση των προβλημάτων μιας επιχείρησης, ιεράρχηση και τρόποι αντιμετώπισής τους
  5. Αναδιάρθρωση και διαχείριση χρέους (τραπεζικού & εξωτραπεζικού) Άρθρο 99/107 πτωχευτικού κώδικα – Νόμος 3869/10 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
  6. Προγραμματισμός επιχειρηματικής δράσης ­ Ανάσχεση & αναστροφή καθοδικής πορείας μιας επιχείρησης, λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης
  7. Αναζήτηση & δημιουργία νέων ευκαιριών, άνοιγμα νέων αγορών
  8. Νομικά, φορολογικά και λογιστικά εργαλεία για την κρίση
  9. Ψυχολογική αντιμετώπιση της κρίσης ( Προσωπική Συμβουλευτική )
  10. Πρακτικοί Τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 10­ Μαρτίου 2012 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε τη δωρεάν συμμετοχή σας, επικοινωνήστε με την κα Γαβανά στο ( 2310501797, ­ 2118503001)
www.acploes.com

Share |