Ηλεκτροβελονισμός (χωρίς βελόνες)

Ο ηλεκτροβελονισμός χωρίς βελόνες, είναι μια εξέλιξη του κλασικού βελονισμού. Στηρίζεται στις αρχές του και στην φιλοσοφία του, η οποία υποστηρίζει ότι 12 "ενεργειακά" κανάλια διατρέχουν το σώμα, μέσα στα οποία ρέει η ζωτική ενέργεια και πάνω στα οποία υπάρχουν 365 σημεία (βελονιστικά σημεία). Στον ηλεκτροβελονισμό χωρίς βελόνες, δεν έχουμε της εισχώρηση βελόνας στο σώμα, αλλά την τοποθέτηση ειδικών ακίδων  σε συγκεκριμένα σημεία (βελονιστικά σημεία), μέσω των οποίων, διοχετεύεται ρεύμα πολύ χαμηλής τάσης στον οργανισμό. Η διάρκεια φοίτησης στα Universal Studies για τον ηλεκτροβελονισμό (χωρίς βελόνες) είναι 3 εξάμηνα... 

Share |