Γ.Σγουρός: Yγειονομικοί έλεγχοι σε κρεοπωλεία της Βαρβακείου Αγοράς!

Η Περιφέρεια Αττικής, αντιμετωπίζοντας πάντα με υπευθυνότητα θέματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, διενεργεί εν όψει των εορτών του Πάσχα περιοδικούς υγειονομικούς ελέγχους σε κρεοπωλεία της Βαρβακείου Αγοράς μέσω της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και συνιστά προς τους επαγγελματίες τα παρακάτω μέτρα ορθής υγιεινής πρακτικής:

Η θερμοκρασία στα ψυγεία - προθήκες θα πρέπει να διατηρείται σταθερή (κάτω 1. των 4 βαθμών Κελσίου) και να διατηρείται καθημερινό αρχείο καταγραφής θερμοκρασιών τους (1 μέτρηση το πρωί και 1 το βράδυ).

2. Το δάπεδο, συντήρησης και κατάψυξης, θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά και να απορρυπαίνονται τακτικά με ζεστό νερό και σαπούνι.

3. Τα μαχαίρια κοπής κρεάτων – παραπροϊόντων σφαγίων, το ξύλο κοπής και το ξύλο συμπίεσης του κρέατος στις μηχανές κιμά, καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός (π.χ. κοπής κιμά κλπ) να μην φέρουν φθορές ή οξειδώσεις που διευκολύνουν την επιμόλυνση των κρεάτων με μικροοργανισμούς.

4. Τα δοχεία απορριμμάτων να φέρουν πάντα κάλυμμα (συνίσταται με ειδικό ποδοπίεστρο).

5. Τα στόμια των φρεατίων δαπέδου θα πρέπει να καλύπτονται με μεταλλικές τα τσιγκέλια και τα τοιχώματα των ψυκτικών θαλάμων σχάρες, τα ανοίγματα των οποίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 5 χιλιοστά, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η διέλευση τρωκτικών και εντόμων.

6. Τα ρολά της πρόσοψης των καταστημάτων να μην φέρουν ανοίγματα, τα οποία διευκολύνουν τη δίοδο κονιορτού, εντόμων και τρωκτικών εντός των καταστημάτων (τοποθέτηση σίτας Νο 16).

7. Τα φρεάτια κοινόχρηστους διαδρόμους της Αγοράς, θα πρέπει να μην καλύπτονται από χαρτόνια και άλλα υλικά, ενώ θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθημερινός καθαρισμός, ώστε να διευκολύνεται η ροή των υδατολυμάτων.

8. Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα αυτά θα πρέπει πάντα να διαθέτουν θεωρημένα ατομικά βιβλιάρια υγείας και να είναι φυλαγμένα στο χώρο του καταστήματος προς διευκόλυνση των ελεγκτικών υπηρεσιών.

9. Οι φόρμες εργασίας (ποδιές) των εργαζομένων να είναι πάντα καθαρές.

10. Να γίνεται τακτική μυοκτονία – εντομοκτονία στους χώρους και να διατηρείται σχετικό αρχείο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Οφείλουμε, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους πολίτες, να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους, προστατεύοντας έτσι την υγεία των πολιτών και διασφαλίζοντας την ποιότητα των τροφίμων».

Share |