Φορολογικό απόρρητο τέλος!

Τα εισοδήµατα εκατοµµυρίων φορολογουµένων σχεδιάζει να αναρτήσει στο Διαδίκτυο το υπουργείο Οικονοµικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο taxisnet να µπορούν να βλέπουν τι δήλωσε στην Εφορία και τι φόρο πλήρωσε ο κάθε φορολογούµενος, είτε πρόκειται για τον γείτονα είτε για τον υπουργό Οικονοµικών.

Οι υπέρµαχοι της συγκεκριµένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι η άσκηση κοινωνικών πιέσεων θα οδηγήσει στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, οι πολέµιοι κάνουν λόγο για το τέλος του φορολογικού απορρήτου και κατάφωρη παραβίαση προσωπικών δεδοµένων. Το υπουργείο Οικονοµικών, όπως προκύπτει από δηλώσεις του γενικού γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοµήδη Σπινέλλη, προωθεί την άµεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο για όλους τους φορολογουµένους, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Ο µάγκας µε τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν µπορεί να δηλώνει εισοδήµατα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του», είπε χθες στον Αntenna.

Διατάξεις που ήδη ισχύουν
Η υποχρέωση των Εφοριών να συντάσσουν καταλόγους φορολογουµένων προβλέπεται ήδη από τη δεκαετία του ’80 και περιγράφεται µε σαφήνεια στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις που ήδη ισχύουν, ο προϊστάµενος κάθε Εφορίας συντάσσει καταλόγους µε το ονοµατεπώνυµο του φορολογουµένου ή την επωνυµία της επιχείρησης, τα δηλωθέντα εισοδήµατα και τον φόρο που αναλογεί. Ο κατάλογος τοποθετείται σε «πρόσφορη θέση» στις Εφορίες ώστε να έχει πρόσβαση όποιος επιθυµεί και µπορεί να δηµοσιοποιείται και από τις εφηµερίδες. Ορισµένα στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή αφορά µόνο ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες. Αλλοι, ερµηνεύοντας την ίδια διάταξη, υποστηρίζουν ότι µπορεί να αφορά το σύνολο των φορολογουµέ νων, καθώς στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονοµικών µε απόφασή του να προσδιορίζει ποιοι ακριβώς θα περιλαµβάνονται στους καταλόγους.

Η πρώτη λίστα
Με τον τελευταίο φορολογικό νόµο, προβλέφθηκε οι κατάλογοι αυτοί, να δηµοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο! Οπως διευκρινίζουν στα «ΝΕΑ» πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, ο σχεδιασµός αφορά τη δηµοσιοποίηση της πρώτης λίστας µε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του 2009 µε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εφόσον γνωµοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πρόσβαση στις λίστες θα έχουν όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους – ενώ θα υπάρχουν και περιορισµοί. Για παράδειγµα, εξετάζεται το ενδεχόµενο να µην µπορούν να δουν τα στοιχεία περισσότερων από 20 φορολογουµένων ανά µήνα, ενώ δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών προηγούµενων ετών. «Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται η µαζική εξαγωγή δεδοµένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία που δεν δικαιολογείται από τον σκοπό της διάταξης αυτής, όπως π.χ. την εµπορική εκµετάλλευση των οικονοµικών στοιχείων», λέει στα «ΝΕΑ» στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών που χειρίζεται την υπόθεση.

 

TA NEA

Share |