Φιλικές στο Περιβάλλον πρακτικές από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο!

Η ευαισθησία για το περιβάλλον κατέχει σημαντική θέση στις προτεραιότητες της τράπεζας. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατασκεύασε ένα από τα πρώτα Green Buildings με βιοκλιματικό σχεδιασμό και τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά panels, ενώ εγκατέστησε και λειτούργησε πρώτο στην τραπεζική αγορά το καινοτόμο σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning System-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και εργασιών, κάνοντας πράξη το "paperless office", με ετήσιο όφελος την εξοικονόμηση 60.000-70.000 σελίδων χαρτιού.

Σημαντική προσθήκη στην εσωτερική περιβαλλοντική πολιτική της τράπεζας αποτέλεσε και η εγκατάσταση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και ανακύκλωσης χαρτιού και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του προτύπου ISO 14001.

Share |