Φέρτε πίσω τα απολυτήρια!

Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε στη χώρα τούτη. Να επιστρέψουν στα σχολεία τα απολυτήρια ζητούν από τους μαθητές της 3ης λυκείου καθώς δεν έχει μπει το «Δια βίου μάθησης» στο νέο λογότυπο του υπουργείου παιδείας. Αντί να ασχοληθούν με το ότι το απολυτήριο δεν έχει ισχύ στις μέρες μας ασχολούνται με το ότι δεν έχει το νέο λογότυπο του υπουργείου.

Share |