Ενοίκια: Ηλεκτρονική πληρωμή ή με μετρητά; -Τι ισχύει;

Με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4646/2019)προβλέπονται διαφορετικές δυνατότητες για την πληρωμή των ενοικίων, ανάλογα με τον τύπο του μισθώματος και την ιδιότητα του μισθωτή – εκμισθωτή.

Για τα επαγγελματικά ενοίκια η καταβολή των μισθωμάτων πρέπει πλέον να γίνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς (e-banking) ή μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, με έκδοση τραπεζικών ή ταχυδρομικών επιταγών ή με χρέωση πιστωτικών καρτών. Από 01/01/2020 δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Στο πρόσφατο παρελθόν εξετάστηκε η πρόταση να γίνει η υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή και των «παραδοσιακών» ενοικίων (μισθώματα κατοικιών). Εν τέλει, κρίθηκε το μέτρο δεν θα συνέδραμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής και πως θα δημιουργούσε προβλήματα σε μικροϊδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Επομένως, σήμερα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τα ενοίκια κατοικιών, τα οποία μπορούν να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα ή και με μετρητά. Πάντως, σύμφωνα με τη Βασιλική Παραδιά, «αν ο καταβάλλων το μίσθωμα κατοικίας είναι εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο που μισθώνει ακίνητο για στέγαση στελεχών, φιλοξενουμένων ή δραστηριοτήτων του (π.χ.ΜΚΟ για κατοικίες προσφύγων κλπ.), ή είναι επαγγελματίας και το μίσθωμα αποτελεί επαγγελματική του δαπάνη, ισχύει και εδώ η υποχρέωση καταβολής του με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.»

 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

www.taxisbank.gr

Share |