Εκτάκτως την Παρασκευή με τις «Ειδήσεις» του Σαββατοκύριακου: Οι 85 Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Οι 85 αυτοκράτορες του Βυζαντίου

To βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Μαρτίνου με τις βιογραφίες των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας από αυτούς στην πορεία της Αυτοκρατορίας, από την ίδρυσή της μέχρι την κατάλυσή της από τους Οθωμανούς το 1453.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ εδώ:

Share |