Έξυπνοι τρόποι ρύθμισης των οφειλών σας από δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Πρακτικές λύσεις για να μειωθούν - έως και το μισό! - τα χρέη μας από δάνεια και κάρτες, δίνει ο γνωστός οικονομολόγος Κώστας Κωνσταντινίδης! Δείτε τις απίστευτες δυνατότητες που υπάρχουν...

Αναχρηματοδότηση της οφειλής με μειωμένο επιτόκιο, που αφορά κυρίως καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες, όπως και τα επαγγελματικά δάνεια. Τα επιτόκια που προσφέρονται από τις τράπεζες είναι στο επίπεδο του 9%, εξαιρετικά δηλαδή μειωμένο σε σχέση με το 18% που είναι το ονομαστικό επιτόκιο των πιστωτικών καρτών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναχρηματοδότησης με προσημείωση ακινήτου με αντιστάθμισμα ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο της τάξεως του 5% και σαφέστατα μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής σε συνάρτηση με την ηλικία του δανειολήπτη. Την προσημείωση ακινήτου ζητούν οι τράπεζες όταν τα μεταφερόμενα ποσά υπερβαίνουν κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο διαφέρει ανά τράπεζα.

Άλλη λύση είναι η αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής, που στα στεγαστικά δάνεια φτάνει έως και τα 40 χρόνια (υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη, να είναι δηλαδή 75 ετών στη λήξη του δανείου). Στην περίπτωση αυτή η δόση του δανείου μπορεί αν μειωθεί ακόμα και στο μισό. Αν δηλαδή κάποιος αποπληρώνει στεγαστικό 20ετούς διάρκειας και πληρώνει 1.000 ευρώ το μήνα δόση, μπορεί να τη μειώσει στα 500 ευρώ, αν η διάρκεια του δανείου επιμηκυνθεί στα 40 χρόνια.

Τέλος άλλη λύση είναι η περίοδος χάριτος, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 2 χρόνια. Η περίοδος χάριτος είτε είναι χωρίς τόκους είτε οι τόκοι της περιόδου χάρητος κεφαλαιοποιούνται οπότε αυξάνεται το ποσό οφειλής είτε καταβάλουμε κατά την περίοδο χάρητος ένα συγκεκριμένο ποσό που προσδιορίζετε αμοιβαία. Η συγκεκριμένη λύση, προσφέρει ανάσα, σε δανειολήπτες που βρίσκονται σε αναμονή οικονομικών εξελίξεων πχ για να συνταξιοδοτηθούν.

Ο Οικονομολόγος Κώστας Κωνσταντινίδης δίνει απαντήσεις και λύσεις σε θέματα υπερδανεισμού και διαχείρισης χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2118503001

www.acploes.gr

Share |