Εγκαίνια λειτουργίας των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκη (Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Συγκρότημα ΜΕΝΤΑ, τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-486096 και 2310-365797). Στόχος των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η ενίσχυση του επίσημου ελέγχου και των διερευνητικών προγραμμάτων, με την προσφορά ταχύτητας, ευελιξίας και οικονομίας κλίμακας αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και εφαρμογών που θα ενισχύσουν της ασφάλεια των διακινούμενων προϊόντων διατροφής και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας του ΕΦΕΤ ενισχύθηκε στη συνείδηση των καταναλωτών ο ελεγκτικός ρόλος του κράτους στον τομέα των τροφίμων. Ωστόσο, το ερευνητικό του έργο, η οργάνωση και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συμμετοχή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κ.α., ενισχύουν περαιτέρω τις προληπτικές δράσεις της χώρας για την αποφυγή διατροφικών κρίσεων. Η λειτουργία των εργαστηρίων μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εδραιώνει ακόμα περισσότερο τον ρόλο του ΕΦΕΤ απέναντι στην κοινωνία.

Share |