ΔΝΤ: Νοίκιασαν με 9.100 το μήνα και θέα την Ακρόπολη

Το ΔΝΤ ήρθε εδώ και ήρθε για να μείνει. Το αποδεικνύει μάλιστα και το γεγονός ότι νοίκιασε κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από την Ακρόπολη. Μόνο που το ενοίκιο θα κάνει τους πάντες να... φρίξουν. Αγγίζει τα 9.100 ευρώ τον μήνα για τους δύο τελευταίους ορόφους πολυκατοικίας, τον 5ο και τον 6ο, που βλέπουν φάτσα τον Παρθενώνα. Η συνολική επιφάνεια είναι γύρω στα 250τμ και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μίσθωση είναι μεν τριετής, όσο (υποτίθεται ότι) θα διαρκέσει το μνημόνιο, αλλά το ΔΝΤ έχει φροντίσει στο συμφωνητικό να διατηρήσει το δικαίωμα επέκτασής της για δύο επιπλέον χρόνια πέραν της 30/9/2013.

Την σημαντική αποκάλυψη κάνει η «Ελευθεροτυπία». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, η εγγύηση που καταβάλλεται από το ΔΝΤ είναι ίση με το μίσθωμα τεσσάρων μηνών, δηλαδή 36.400 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η τελευταία έχει συνταχθεί σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική, ωστόσο σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο μεταφράσεων θα υπερτερεί το αγγλικό κείμενο.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό, ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο μόνο ως κατοικία των προσώπων που ορίζονται από το Ταμείο. Ο εκμισθωτής θα καταβάλλει όλους τους φόρους, ένσημα, τέλη ακινήτου και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις. Αντίθετα, ο μισθωτής, ως διεθνής οργανισμός έχει ασυλία από κάθε μορφής δικαστική διαδικασία και με την παρούσα σύμβαση δεν αποποιείται της ασυλίας αυτής

Κατά συνέπεια, ο μισθωτής, η περιουσία και οι συναλλαγές του έχουν ασυλία έναντι κάθε μορφής φορολόγησης. Με άλλα λόγια, το ΔΝΤ δεν έχει ευθύνη για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σε σχέση με το καταβλητέο μίσθωμα και ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να καλύψει τυχόν ζημία του μισθωτή από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση.

 

Star.gr

Share |