Βαθιά το χέρι στην τσέπη για μεταβίβαση ακινήτων

Φωτιά στη μεταβίβαση ακινήτων έβαλαν οι νέες τιμές στις αντικειμενικές αξίες. Οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στις νέες περιοχές, θα υπολογίζονται με βάση τις νέες τιμές και όχι με αυτές που υπολόγιζαν οι κατά τόπους εφορίες.

Share |