Ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Κρήτης το ΤΤ

Σε βασικό υποστηρικτή της ανάπτυξης της Κρήτης αναδεικνύεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μέσω μίας σειράς ενεργειών και κοινοτικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο: «Από την Κρήτη ξεκίνησε τις εργασίες του το ΤΤ πριν από 112 χρόνια και σήμερα επιστρέφει στην Κρήτη, ως η πρώτη ελληνική Τράπεζα που ενισχύει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών του νησιού μέσω του νέου Ταμείου».

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων, που πρώτοι στήριξαν το ΤΤ και η Παγκρήτια Τράπεζα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA, «τρέχει» με ταχείς ρυθμούς, δίνοντας αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Τα έργα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και ιδιώτες επενδυτές, σε συνέχεια της συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μετά την πρόσφατη υπογραφή της Σύμβασης Πλαισίου, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, συστήθηκε κοινοπραξία με μετόχους τις δύο τράπεζες υπό την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Σκοπός του φορέα είναι η υλοποίηση του προγράμματος JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), για την ομώνυμη Περιφέρεια.

Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και διοικείται από 5μελή Οργανωτική Επιτροπή με πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Νικόλαο Μυρτάκη και μέλη ανώτατα διοικητικά στελέχη και από τις δύο τράπεζες μετόχους. Διαχειριστής της κοινοπραξίας αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Πτερούδης της Παγκρήτιας Τράπεζας, με Αναπληρωτή Διαχειριστή Κοινοπραξίας τον κ. Στέφανο Ρεϊσόπουλο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Share |