Άντρες ή γυναίκες οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία απογραφής των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο υπαλλήλων και λειτουργών. Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί 768.009 άτομα. εκ των οποίων οι 412.607 και σε ποσοστό 54% είναι άνδρες και οι 355.150 , ποσοστό 46%, ενώ οι περισσότεροι ανα ηλικία υπάλληλοι βρίσκονται μεταξύ 40 και 50 ετών.

Share |