Ανδρολογικό check up απαραίτητο σε ηλικίες άνω των 35!

Ανδρολογικό check up > 35 ετών

Τι περιλαμβάνει το check up:

Εξετάσεις αίματος

  • ορμονικό προφίλ ,(LH, FSH, TESTO, PRL, FREE TESTO, TSH,Τ3, Τ4)
  • γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, λιπίδια, αλβουμίνες, SHBG, PSA

Εξετάσεις ούρων

Γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων

Για τη συνέχεια του άρθρου πατήστε εδώ.

Share |