Αλλάζουν τα πάντα στη λειτουργία των Πανεπιστημίων

Από τους Δελφούς, όπου διεξάγεται η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση για τις αλλαγές στη λειτουργία των πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε ότι οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να είναι βαθιές και να αφορούν στο DNA της λειτουργίας των ΑΕΙ.

«Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με επιδερμικές αλλαγές. Οι αλλαγές πρέπει να αφορούν στο DNA της λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Διαμαντοπούλου.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται επί παραδείγματι η θέσπιση νέου μοντέλου διοίκησης των ιδρυμάτων, καθώς επίσης και χωροταξική αναδιάρθρωση πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με συγχωνεύσεις ή ακόμα και καταργήσεις τμημάτων.

Share |