Αλλαγή διάρκειας προθεσμιακής ΤΤ "Ανεβαίνω EXTRA"

Υψηλό μηνιαίο εισόδημα με πλήρη ελευθερία κινήσεων και τα χρήματα διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση-ποινή προσφέρει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με τους προθεσμιακούς λογαριασμούς "Ανεβαίνω EXTRΑ", οι οποίοι διατίθενται από 1η Μαρτίου 2012 με δυνατότητα επιλογής διάρκειας για 3 ή 6 μήνες.

Κάθε μήνα ο καταθέτης θα βλέπει στο λογαριασμό του τους τόκους που προκύπτουν από τα υψηλά επιτόκια τα οποία ξεκινούν από 4% τον 1ο μήνα και φθάνουν έως 6% για τον "Ανεβαίνω EXTRA" 3M και έως 7% για τον "Ανεβαίνω EXTRA" 6M. Το μέσο ετησιοποιημένο επιτόκιο είναι πάνω από 5%, γεγονός που καθιστά τα νέα αυτά καταθετικά προϊόντα άκρως αποδοτικά.
 
Σημειώνεται, ότι ο μηνιαίος τόκος κατατίθεται αυτόματα σε έντοκο λογαριασμό του πελάτη, αποδεσμεύοντας κάθε μήνα μετρητά "στο χέρι". Το ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 ευρώ.
 
Επίσης, ο καταθέτης διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή τη δυνατότητα είτε πρόωρης ολικής εξόφλησης χωρίς ποινή, είτε πρόωρης μερικής εξόφλησης χωρίς ποινή αρκεί, στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που μένει να είναι τουλάχιστον το ελάχιστο της αρχικής κατάθεσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ, καθώς και στον ιστότοπο της Τράπεζας www.ttbank.gr
 
ΜΗΝΕΣ
ΑΝΕΒΑΙΝΩ
EXTRA 3Μ
ΑΝΕΒΑΙΝΩ
EXTRA 6Μ
1
4,00%
4,00%
2
5,00%
4,25%
3
6,00%
4,50%
4
 
4,75%
5
 
6,00%
6
 
7,00%
  • Ανεβαίνω EXTRA 3M:Μέσο Ετησιοποιημένο Επιτόκιο: 5,00%. Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση(Σ.Ε.Π.Α.) 4,50%.
  • Ανεβαίνω EXTRA 6M:Μέσο Ετησιοποιημένο Επιτόκιο: 5,08%. Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση(Σ.Ε.Π.Α.) 4,58%.
  • Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 10%.
  • Χρονική βάση εκτοκισμού 365 ημερών
 

 

Share |